Cooperare LEADER pentru sustinerea turismului gastronomic

Nevoia de a sprijini infiintarea punctelor gastronomice in mediul rural si crearea de rute tematice culinare a stat la baza dezvoltarii unui proiect de cooperare intre Grupuri de Actiune Locala din regiuni diferite ale tarii.

 

Proiectul LEADER GastroTOUR este implementat in parteneriat de GAL Dealurile Tarnavelor, GAL Oamenii Deltei, GAL Plaiurile Bistritei, GAL Tara Oasului și GAL Sucevita-Putna în perioada martie 2021 – iulie 2022, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

 

Obiective specifice ale proiectului:

  •  

  • Identificarea si diversificarea initiativelor, produselor si serviciilor de turism gastronomic din teritoriile GAL partenere prin intermediul schimburilor de experienta, studii, instruiri si workshop-uri comune
  • Dezvoltarea de actiuni comune intre producatori, antreprenori si parteneriate locale din teritoriile GAL prin organizarea de evenimente care pun in valoare potentialul gastronomic (,,turnirul gastronomic”) si initiativele antreprenoriale din acest sector, inclusiv dezvoltarea de lanturi scurte alimentare
  • Promovarea retelei de rute tematice gastronomice din GAL Dealurile Tarnavelor, GAL Oamenii Deltei, GAL Plaiurile Bustriței, GAL Țara Oașului și GAL Sucevița – Putna, a activităţilor și rezultatelor proiectului de cooperare prin intermediul materialelor comune de informare și promovare pe toată durata de implementare și participarea la un eveniment internațional în domeniul dezvoltarii rurale,cu tematica gastronomie&turism.